Skip Navigation
1st Merit List ERS Spring 2017
FormNoNameFather Name
481341arsalan muhammadghulam muhammad
480140Arslan ZafarJavaid Zafar
478239Muhammad Touseeq Zaheer TanoliMuhammad Zaheer
480122noor zadaGul Behram khan
478314Rizwan UllahZakir Ullah
480675salman khanmehmood khan
479940Usama JadoonFarid Khanh
476127Wajahat nawaz khanShah nawaz khan